Loddby Betong

0121-141 90

    

 

                           

 

Betong o transportpriser

2017

16mm sten ingår i SKB`s pris

Lite info om självkompakterande (SKB) betong.

Plattor: Utläggning - Självkompakterande betong har mycket hög flytbarhet, detta är speciellt viktigt att beakta vid gjutning av grundplattor på isolering, där betongen vid otätheter kan söka sig in under och lyfta upp isoleringen. Risken elimineras genom att man före gjutning försäkrar sig om att inga glipor har uppstått mellan isolerskivorna. Så därför är det viktigt att formen och isolering är väl förankrat och att inga glipor finns när man ska gjuta med SKB.